Problem

when i try to add a game and add achievment i get this Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Dany klucz nie był obecny w słowniku.
w System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
w System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
w ns0.EditorControl.get_Class67_0()
w ns0.EditorControl.Horizon()
w ns0.EditorControl.Horizon(Int32 int_1)
w ns0.Class261.Horizon(Int32 int_0)
w ns0.Class261.Horizon(Object sender, EventArgs e)
w DevComponents.DotNetBar.BaseItem.RaiseClick(eEventSource source)
w DevComponents.DotNetBar.BaseItem.InternalMouseUp(MouseEventArgs objArg)
w DevComponents.DotNetBar.PopupItem.InternalMouseUp(MouseEventArgs objArg)
w DevComponents.DotNetBar.ButtonItem.InternalMouseUp(MouseEventArgs objArg)
w DevComponents.DotNetBar.MenuPanel.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
w DevComponents.DotNetBar.MenuPanel.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

Horizon
Wersja zestawu: 2.7.6.3
Wersja Win32: 2.7.6.3
CodeBase: file:///C:/Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/Horizon.exe

System
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

DevComponents.DotNetBar2
Wersja zestawu: 8.9.0.5
Wersja Win32: 8.9.0.5
CodeBase: file:///C:/Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/DevComponents.DotNetBar2.DLL

System.Windows.Forms
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8008 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

System.Drawing
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

Ionic.Zlib.CF
Wersja zestawu: 1.9.1.5
Wersja Win32: 1.9.1.5
CodeBase: file:///C:/Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/Ionic.Zlib.CF.DLL

ICSharpCode.SharpZipLib
Wersja zestawu: 0.86.0.518
Wersja Win32: 0.86.0.518
CodeBase: file:///C:/Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/ICSharpCode.SharpZipLib.DLL

System.Data.SQLite
Wersja zestawu: 1.0.65.0
Wersja Win32: 1.0.65.0
CodeBase: file:///C:/Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/System.Data.SQLite.DLL

System.Data
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

System.Management
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll

System.Configuration
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

System.Core
Wersja zestawu: 3.5.0.0
Wersja Win32: 3.5.30729.7903 built by: Win9Rel
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

System.Xml
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

mscorlib.resources
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

Accessibility
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

System.Windows.Forms.resources
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

gx-vxqm1
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging=“true” />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

English plz. This is a english only site, so no polski.

Did a translation for you (please just edit your post):

[details=Open Me]when i try to add a game and add this achievment and get detailed information on invoking debug JIT (just in time)
instead of this dialog box at the end of this message.

************** ************** Exception Text
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: A key was not present in the dictionary.
in System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException ()
in System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item (T Key key)
in ns0.EditorControl.get_Class67_0 ()
in ns0.EditorControl.Horizon ()
in ns0.EditorControl.Horizon (Int32 int_1)
in ns0.Class261.Horizon (Int32 int_0)
in ns0.Class261.Horizon (Object sender, EventArgs e)
in DevComponents.DotNetBar.BaseItem.RaiseClick (eEvent Source source)
in DevComponents.DotNetBar.BaseItem.InternalMouseUp (M ouseEventArgs objArg)
in DevComponents.DotNetBar.PopupItem.InternalMouseUp (MouseEventArgs objArg)
in DevComponents.DotNetBar.ButtonItem.InternalMouseUp (MouseEventArgs objArg)
in DevComponents.DotNetBar.MenuPanel.OnMouseUp (Mousee ventArgs s)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp (Message & m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc (Message & m)
in DevComponents.DotNetBar.MenuPanel.WndProc (Message & m)
in System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage (Message & m)
in System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc (Message & m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)

************** ************** Loaded Sets
mscorlib
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file: /// C: /Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

Horizon
Kit Version: 2.7.6.3
Win32 Version: 2.7.6.3
CodeBase: file: /// C: /Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/Horizon.exe

System
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file: /// C: /WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

DevComponents.DotNetBar2
Kit Version: 8.9.0.5
Win32 Version: 8.9.0.5
CodeBase: file: /// C: /Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/DevComponents.DotNetBar2.DLL

System.Windows.Forms
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8008 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

System.Drawing
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file: /// C: /WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

Ionic.Zlib.CF
Kit Version: 1.9.1.5
Win32 Version: 1.9.1.5
CodeBase: file: /// C: /Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/Ionic.Zlib.CF.DLL

ICSharpCode.SharpZipLib
Kit Version: 0.86.0.518
Win32 Version: 0.86.0.518
CodeBase: file: /// C: /Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/ICSharpCode.SharpZipLib.DLL

System.Data.SQLite
Kit Version: 1.0.65.0
Win32 Version: 1.0.65.0
CodeBase: file: /// C: /Users/qusim_000/Desktop/Horizon%20cracked/System.Data.SQLite.DLL

System.Data
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file: /// C: /WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

System.Management
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll

System.Configuration
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

System.Core
Kit Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.30729.7903 built by: Win9Rel
CodeBase: file: /// C: /WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

System.Xml
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file: /// C: /WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

mscorlib.resources
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file: /// C: /Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

Accessibility
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file: /// C: /WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

System.Windows.Forms.resources
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

gx-vxqm1
Kit Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
CodeBase: file: /// C: /WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

************** JIT Debugging **************
To enable debugging JIT (just-in-time), the .config file
application or computer (machine.config) must have
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with active
debugging.

E.g:

<Configuration>
<System.windows.forms jitDebugging = “true” />
</ Configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
are sent to the JIT debugger registered on the computer
and are not handled by this dialog box.[/details]

I can’t help you bud sadly I don’t speak that language!